Frogpack jsou teď Top-obaly. Pro nákup obalových materiálů a kancelářských potřeb přejděte na e-shop Top-obaly.cz
+420 530 504 505 info@top-obaly.cz

Zpracování osobních údajů


Níže uvedené zásady zpracování osobních údajů se vztahují na všechny objednávky zboží uskutečněné na webu Frogpack.cz do 19. prosince 2022.

Objednávky uskutečněné na webu Top-obaly.cz (provozovatel SECUPACK s.r.o.) od 20. prosince 2022 se řídí zásadami zpracování osobních údajů zde: https://www.top-obaly.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju

 

Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás prioritou, proto bychom Vás rádi informovali, jaké osobní údaje zpracováváme, na základě jakého právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva.

 

I. Základní ustanovení

1. Provozovatel internetového obchodu Frogpack.cz a zároveň správce Vašich osobních údajů je společnost Frogpack s.r.o. (dále jen Správce” nebo my”), IČ: 07247672, se sídlem třída 3. května 910, Malenovice, 763 02 Zlín, zpracovává veškeré osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR” nebo Nařízení”).

2. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat:

 • písemně na adrese: třída 3. května 910, Malenovice, 763 02 Zlín
 • elektronicky na e-mail: info@frogpack.cz
 • telefonicky: +420 576 013 969

3. Osobní údaje, které o Vás zpracováváme v souvislosti s nákupem námi prodávaného zboží či využíváním našich služeb jsou:

 • jméno a příjmení
 • dodací a fakturační adresa
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • obchodní firma
 • IČO a DIČ podnikající fyzické osoby
 • číslo bankovního účtu a kód banky

Při návštěvě našeho internetového obchodu můžeme získat další informace o vaší IP adrese a souborech cookies, které ale dál pro konkrétní subjekty systematicky nezpracováváme.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa a kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit na základě oprávněného zájmu.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV. Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
 • právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v základním ustanovení těchto podmínek nebo v kontaktech.

2. V případě pochybností o dodržování vašich práv nás neprodleně kontaktujete elektronicky na info@frogpack.cz nebo písemně na Frogpack s.r.o., třída 3. května 910, 763 02 Zlín, abychom mohli vše napravit. Na zajištění vašich práv budeme reagovat v co nejkratším možném čase. Podle Nařízení máme na vyřízení vašeho požadavku maximálně 1 měsíc.

3. Dále máte právo podat stížnost přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky nebo příslušného formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejníme na svých internetových stránkách.

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.